Strzelby Grostela – nowe bronie prochowe do Mordheim

8 maja 2011 dodał Karol

Heinrich Grostel, był jednym z nielicznych rusznikarzy mieszkających w Mordheim przed upadkiem miasta. Wraz z dwoma synami i córką prowadził mały warsztat rzemieślniczy na obrzeżach dzielnicy kupieckiej, chociaż jego interes wcale nie kręcił się tak dobrze, jakby sobie tego życzył. Z jednej strony postępowi członkowie rady miejskiej Mordheim mieli na początku roku 2000 wręczyć mu honorowy tytuł zasłużonego dla miasta, w podzięce za podarowanie miejscowemu garnizonowi niemal dwudziestu muszkietów wraz z pakietem gwarancyjnym, z drugiej wciąż ganiany był po sądach przez sąsiadów narzekających na ciągłe wystrzały pod oknami i duże ilości strzelniczego prochu składowane w piwnicy.

Niestety ani Heinrich, ani jego warsztat nie przetrwały katastrofy: pierwszy malutki meteor rozgrzany do białości, który przebił się do piwnic kamieniczki, przyniósł mu szybką śmierć w eksplozji zgromadzonego prochu, jednocześnie grzebiąc pod gruzami wszystkie osiągnięcia. Tak się przynajmniej wydawało…
Córka Heinricha, Hilda, regularnie zbierała pijackie zapiski swojego ojca i składowała je w depozycie miejscowego banku, sądząc, że kiedyś uda się jej z nich wszystkich opracować coś, co pozwoli jej zapisać się w historii. Niestety bank również nie przetrwał katastrofy, ale wśród zgliszcz odnalazł je opętany szaleństwem Victor Hurgo – największy konkurent Grostela, który dla pozbycia się konkurencji wstąpił nawet do jednego z mrocznych kultów działających w mieście.
Gdy opętany już mocą Dziwokamienia, na wpół żywy Hurgo trafił na tak cudowny skarb, postanowił skonstruować w ciemnych podziemiach zniszczonego miasta prototypy wzorowane na zapiskach, a te jak łatwo się domyślić, dość szybko trafiły do walczących na powierzchni najemników…

Zasady specjalne

Odnoszące się niemal do wszystkich wymienionych poniżej eksperymentalnych urządzeń miotających:

Broń eksperymentalna – wszystkie wymienione poniżej mechanizmy podlegają zasadom Niewypałów zamieszczonym w podręczniku głównym, niezależnie od tego czy z nich korzystacie dla innych broni, czy nie.

Rarytas – wszystkie wymienione poniżej bronie nie istnieją w ilości egzemplarzy większej niż kilka sztuk. Ich dostępność równa jest Rare 12, i nawet znalezione nie mogą być kupione w ilości większej niż jedna sztuka na raz.

Bariera technologiczna – choć wymieniona broń przypomina ta używaną 500 lat później w armiach Imperium (Czy Von Meinkopt był zwyczajnym geniuszem? A może jak na szlachcica przystało, wsławił się wykupieniem paru papierków wywiezionych ponoć ze zrównanego z ziemią miasta od jakiegoś nieświadomego skarbu wieśniaka?) wcale nią nie jest. Geniusz Grostela jakikolwiek by nie był, nie ogarnął jeszcze idei naboju łuskowego, a opierał się jedynie o przeskoki zamka. Z tego względu wszystkie wymienione bronie, podobnie jak garłacz z podręcznika głównego, ładowane są przed potyczką, a gdy wystrzelą wszystkie pociski stają się bezużyteczne aż do samego jej końca. Maksymalną ilość strzałów w potyczce określa cecha „ilość strzałów”.

Jak to działa? – bronią ta posługiwać mogą się jedynie ludzcy herosi posiadający umiejętność Weapon Expert.

Lepiej się nie da! – poniższa broń i tak wykorzystuje najlepsze ładunki prochowe jakie można zdobyć, bo w przeciwnym razie zwyczajnie by się rozleciała. Używanie przy niej Superior Blackpowder nie daje żadnego dodatkowego efektu.

Penetracja zbroi – każda z wymienionych broni ma świetne właściwości przebijania pancerzy. Z tego względu otrzymują dodatkowy modyfikator -1 do rzutu pancerza przeciwnika, poza standardowymi modyfikatorami wynikającymi z siły broni.

Broń


Strzelba wiązkowa


Sześć żelaznych luf ułożonych wokół siódmej, środkowej, zawierającej oś obrotu zamka. Całość obudowana małą skrzynią chroniąca mechanizm przed wpływem czynników zewnętrznych. Broń zakończona kolbą i dodatkową podporą na drugą dłoń, dla podniesienia stabilności broni przy wystrzale. Mimo nieporęczności jest obecnie jedyną znaną (choć ledwo) ludziom bronią potrafiącą wystrzelić taką ilość wycelowanych pocisków.

Siła: 4 Zasięg: 24” Ilość strzałów: 6
Cena: 170+d6 gc

Uwaga! Czasem natknąć się można na pięciolufowe wersje tej broni. Ich cena wynosi wtedy 150+d6 gc, a ilość możliwych strzałów spada do 5.

Strasznie nieporęczna – rozmiary tej broni niemalże wykluczają dokładne celowanie, z tego względu ma ona karny modyfikator -2 przy strzelaniu na daleki zasięg, w miejsce tradycyjnego -1.

Szybkostrzelny – z broni tej można oddać maksymalnie do d3+1 strzałów w ciągu rundy, aż do wyczerpania pocisków. Każdy strzał traktowany jest jako niezależny, może więc dotyczyć różnych celów i dla każdego pocisku należy wykonać rzut na trafienie.


Pistolet skrzyńcowy


Nazwę swą wziął od małej skrzynki, w krawędziach których umieszczono wszystkie cztery lufy, stabilizowane wewnętrzną osią i zawierającą dodatkowy, mały ładunek zbiorczy ukryty wewnątrz osi przeskoku zamka. Pistolet ten zaopatrzony jest w dwa spusty- jeden odpala pojedynczo wystrzał z dowolnej lufy, po czym powoduje przeskok zamka do następnej pozycji po tzw. „pustym strzale”, drugi odpala bezpośrednio ładunek zbiorczy uruchamiający pozostałe jeszcze ładunki, pozwalający na jednoczesny wystrzał ze wszystkich luf.

Siła: 4 Zasięg: 8” Ilość strzałów: 4
Cena: 70+d6 gc

Salwa – z pistoletu skrzyńcowego można strzelać jak ze zwykłego pistoletu po jednym pocisku na turę, ale bez potrzeby jego przeładowywania, lub zadecydować o wykonaniu salwy, która uruchamia jeden większy ładunek, powodujący wystrzał wszystkich pocisków pozostawionych jeszcze w lufach (nawet jeśli jest to tylko jeden pocisk). Strzał taki ma +1 do trafienia na bliskim zasięgu lub w walce wręcz, choć należy rzucić na trafienie dla każdej z luf (i dla każdej z nich rozwiązać ewentualne rezultaty niewypału). Przy salwie wszystkie pociski muszą być skierowane w jeden cel.

Pistolet – broń ta, tak jak zwykły pistolet, może być używana w walce wręcz


Garłacz smoczy


Klasyczny garłacz, jednak ze skróconą i lekko poszerzoną lufą, wewnątrz gwintowaną. Wraz z bronią wykorzystywany jest specjalny śrut, odlewany w konkretnej formie wtopionej w kolbę, który dość często robi się warstwowo, wkładając do niej najpierw alchemiczne komponenta, a dopiero później zalewając ołowiem lub inną substancją. Nieliczni użytkownicy tej broni bardzo często dbają, aby przynajmniej kilka pocisków wykonanych było ze srebra, wierząc w jego magiczne właściwości przeciw stworom mroku, część moczy pociski w wodzie święconej, inni jeszcze pokrywają je warstewką fosforu zapalającego się podczas tarcia o wylot lufy. Najpowszechniejszą jednak praktyką wydaje się dorzucanie do tej mieszanki pokruszonych fragmentów Dziwokamienia, które sprawiają, że broń ta staje się wyjątkowo niebezpieczna.

Siła: 6 Zasięg: 12” Ilość strzałów: 1
Cena: 75+d6 gc Koszt utrzymania: 5 gc

Strzał – wystrzał z tej broni podlega tym samym zasadom co wystrzał ze zwykłego garłacza, różniąc się jedynie zasięgiem i siłą trafienia

Pojedynczy strzał – tak jak i zwykły garłacz, broń ta może wystrzelić tylko raz w ciągu potyczki

Kosztowna sprawa – mieszanka z jakiej montowane są pociski do tego garłacza nie należy do najtańszych. Jeśli chcesz użyć garłacza w danej potyczce (poza pierwszą oczywiście- broń kupuje się z jednym ładunkiem gratis) musisz najpierw zapłacić 5gc za niezbędne do tego materiały.

Gdzieś to widziałem! – broni tej używać może każdy bohater posiadający umiejętność Weapon Expert, nie tylko ludzki.


Pistolet siekańcowy


Jedna z nielicznych broni Grostela, która stała się znana, mimo że rzadko używana. Według podań bowiem, to tą bronią posługiwał się lokalny kislevski banita spod Praag – Cypis Rumcajsson. Łotrzyk ten wywoływał swego czasu wiele kontrowersji napadając na podróżnych kupców, jednocześnie będąc w postrzeganiu miejscowych jednym z największych pogromców zwierzoludzi w okolicy. Nic dziwnego, że wieśniacy porażeni nieudolnością władz w zwalczaniu dzikich band darzyli go sympatią, a jego napady na handlarzy traktowali jako swoiste odbieranie żołdu. Jak łatwo się domyślić Cypis biedoty nie okradał- bo i niby z czego? Choć wg opisów okradzionych był człowiekiem wielkości ogra, bez problemu trzymającym dwa ogromne garłacze w łapach, był zwyczajnym Niziołkiem posługującym się parą pistoletów siekańcowych. Te z kolei nie były niczym innym jak zwyczajną miniaturą garłacza, przy okazji łatwą do załadowania.

Siła: 3 Zasięg: 6” Ilość strzałów: nie dotyczy
Cena: 80+d6 gc

Pistolet – broń ta podlega absolutnie wszystkim zasadom pistoletu, łącznie z zasadami przeładowywania i wykorzystywanymi do niego umiejętnościami. Z tego powodu staje się wyjątkiem od ogólnej zasady o nieprzeładowywaniu garłaczy, oraz nie podlega zasadzie Bariera technologiczna.

Strzał – wystrzał z tego pistoletu podlega wszystkim zasadom wystrzału z garłacza, poza zasięgiem. Co ciekawe może być także użyty w trakcie walki wręcz!

Gdzieś to widziałem! – broni tej używać może każdy bohater posiadający umiejętność Weapon Expert, nie tylko ludzki.

Wyjaśnienie ewentualnych trudności z tabelą niewypałów

Dla formalności przypominamy działanie tabeli, choć w sposób pozbawiony fluffowej otoczki.

Gdy w rzucie na trafienie wypadnie nam 1, rzucamy k6 na wynik w tabeli:

1 – broń zostaje zniszczona, a jej posiadacz dostaje uderzenie z S4
2 – broń staje się niezdatna do użycia do końca potyczki
3 – strzał się nie udał i broń należy przeładować by użyć jej ponownie
4-5 – strzał się nie udał, ale w następnej turze może strzelić normalnie
6 – strzał otrzymuje bonus +1 S

Jak łatwo zauważyć, tabela ta dostosowana jest raczej do broni jednolufowych i mogą pojawić się problemy interpretacyjne dotyczące ich działania przy poniższych urządzeniach. Stąd aby ich uniknąć dodaję następujące uściślenia:

  • Wyniki 1 i 2 dla wszystkich broni działają dokładnie w opisany sposób, odnosząc się do całej broni, a nie konkretnej lufy.
  • Wynik 6 dotyczy jedynie konkretnego strzału z jednej, konkretnej lufy z której go oddano.

Pozostałe wyniki interpretuje się następująco:

Strzelba wiązkowa:

    3 – ten jeden strzał zużywa pocisk z lufy i kończy możliwość strzału w tej turze, ale w następnej można strzelać dalej
    4-5 – ten strzał nie zużył pocisku, ale zakończył turę strzału, w następnej można strzelać dalej pamiętając, że pocisk się zachował

Pistolet skrzyńcowy:
W przypadku pojedynczych strzałów każdy z nich rozpatruje się normalnie, jak przy zwykłym pistolecie. Wyniki 3-5 traktuje się jednak jako 2, ale jedynie w odniesieniu do konkretnej lufy (w końcu nie da się jej przeładować do zakończenia potyczki).
W przypadku salwy pamiętać należy, że wszystkie wystrzały przebiegają jednocześnie, więc wszystkimi kostkami rzuca się na raz. Strzały udane traktuje się jako udane nawet jeśli w innych lufach doszło do Niewypału. Niewypały pozostają nimi działając tak jak opisano powyżej przy wynikach 1, 2 (odnosząc się do całej broni) i 6 (odnosząc się do konkretnej lufy). W przypadku wyników 3-5 także traktuj je jako 2.

Garłacz smoczy i Pistolet siekańcowy jako niewymagające celowania, nadal wymagają rzutu kością dla określenia, czy nie nastąpił Niewypał. Wszystkie wyniki działają normalnie, przy czym w Garłaczu smoczym wynik 3 należy traktować jak 2.

Mófię Si sóreczko… ludzie nie doseniają naszych broni, ale pszyjdzie kiedyś taki szas, że wrogofie Imperium będą traktować zapach prochu jak… (czknięcie)… nieomylny snak nadchocącej śmierci… mófię Si sóreczko!… (czknięcie)
– pijany Heinrich Grostel do córki Hildy po zakończeniu jednego z projektów

Zasady ,

Strona główna » Figurki » Systemy » Mordheim » Zasady » Strzelby Grostela – nowe bronie prochowe do Mordheim

Komentowanie wpisów zostało wyłączone z powodów praktycznych.
Jeśli chcesz pogadać na temat tego lub innych wpisów, albo zwyczajnie nawiązać z nami kontakt,
odwiedź naszą stronę na Facebooku.

Makiety do bitewniaków